Verbonden partijen

Detailoverzicht verbonden partijen

Detailoverzicht verbonden partijen

N.V.

Gemeenschappelijke regeling

Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen

N.V. De gemeente is 100% aandeelhouder van de N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein NV, totaal gestort aandelenkapitaal, inclusief gecumuleerde mutaties € 11.282.263.

Stichting

Coöperatie UA

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2022 16:32:05 met de export van 12/07/2022 16:26:08