Paragrafen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Coöperaties en Vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

Coöperatie ServiceHuis Parkeer -en Verblijfsrechten UA

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vitens

Stichtingen & verenigingen

Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)

Overige verbonden partijen

geen

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2022 16:32:05 met de export van 12/07/2022 16:26:08